Passend Onderwijs is nu ingevoerd. Krijgt mijn leerling met epilepsie nog begeleiding?

Ja. Leerlingen met epilepsie én leerproblemen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kunnen gebruik maken van gespecialiseerde begeleiding door onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Dus zonder tussenkomst van een Samenwerkingsverband (SWV).

De onderwijskundig begeleiders van het LWOE zijn verbonden aan de twee gespecialiseerde epilepsiescholen van Nederland. Het ministerie van OCW geeft een budgetfinanciering aan deze scholen voor de landelijke ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie. Mocht begeleiding voor langere tijd nodig zijn dan beslist de Commissie van Begeleiding (CvB) van het LWOE op basis van beschikbare gegevens over de toekenning van een begeleidingsarrangement.