Wat kan het LWOE betekenen voor de leerling met epilepsie?

Een leerling met epilepsie kan vooruit gaan in zijn (leer)ontwikkeling als het de juiste begeleiding krijgt. Door betrokkenheid van een onderwijskundig begeleider van het LWOE in een vroeg stadium kunnen leerkrachten de signalen leren zien.

Hoe eerder epilepsie en invloed op leren en gedrag worden herkend, des te groter de kans is om problemen in de ontwikkeling te beperken. Na een aanmelding neemt een onderwijskundig begeleider van het LWOE contact op met school en ouders. Er volgt direct een korte, preventieve actie.

Als de impact van de epilepsie op het schoolse functioneren dermate groot is en daardoor ook de leerkracht en leerling meer ondersteuning nodig hebben, kan na de preventieve actie een begeleidingsarrangement volgen. Door een periode van gerichte ondersteuning aan leerkracht en/of leerling kunnen de onderwijskundig begeleiders helpen bij het omgaan met gevolgen van epilepsie en het benutten van de mogelijkheden van de leerling. Het LWOE heeft een eigen Commissie van Begeleiding, die op basis van alle beschikbare gegevens beslist over de toekenning van het benodigde begeleidingsarrangement.