Werkt een onderwijskundig begeleider van LWOE ook individueel met de leerling?

Een onderwijskundig begeleider kan met een leerling aan het werk gaan om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de problematiek en ondersteuningsbehoeften of in verband met onderzoek, training of een gesprek over de beleving van de epilepsie.

Wekelijks één of meerdere keren met een leerling werken in de vorm van remedial teaching of bijles kan niet worden uitgevoerd door LWOE. Het LWOE wordt bekostigd voor de ambulante begeleiding en niet voor het geven van bijles of RT aan een leerling. De begeleiding is gericht op advisering van de leerkracht en docent om beter om te kunnen gaan met de epilepsie en de invloed daarvan op leren en gedrag.