Wie betaalt de extra ondersteuning zoals RT en bijles?

Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE de school specifiek onderwijsmateriaal moet aanschaffen en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor aanspraak maken op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband.

De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de plaatselijke regels over inrichting van de zorgstructuur en verdeling van de zorg-/ondersteuningsbudgetten in het betreffende samenwerkingsverband. Bijv. in de ene regio zal een arrangement moeten worden aangevraagd, terwijl in de andere regio de budgetten al verdeeld en toebedeeld zijn aan de scholen.

De gelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn met de invoering van Passend Onderwijs toegekend aan de samenwerkingsverbanden.