Wie betaalt de extra ondersteuning zoals RT en bijles?

Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE de school specifiek onderwijsmateriaal moet aanschaffen en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door een onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, kan een school hiervoor aanspraak maken op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband. De gelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn met de invoering van Passend Onderwijs toegekend aan de samenwerkingsverbanden (dit is afwijkend van de regeling voor cluster 1 en 2).