Leren en gedrag in relatie tot epilepsie

Onderwijskundig begeleiders van het LWOE zijn in staat om onderwijsinhoudelijke kennis en medische informatie te combineren. Zij helpen bij de vertaalslag om uiteindelijk tot concrete, praktische adviezen te komen voor leerlingen met epilepsie en hun betrokken leerkracht(en)/docent(en).

Doelgericht, professioneel en deskundig

Het versterken van de driehoek tussen leerling, leerkracht en ouders is de kracht van onze organisatie. Op een positieve, integere wijze proberen wij een oplossingsgerichte, doelgerichte aanpak uit te stippelen. Om zo met elkaar de doelen te halen die worden gesteld.

Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere primair en voortgezet onderwijs, in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en verricht consultaties voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.