Gegeneraliseerde aanvallen

Een gegeneraliseerde aanval is een epilepsieaanval waarbij de epileptische activiteit in de hele hersenen aanwezig is. Het bewustzijn is dan tijdelijk even weg. Er zijn verschillende soorten gegeneraliseerde aanvallen met verschillende aanvalsuitingen.

Voor een totaaloverzicht van aanvallen verwijzen wij u naar het overzicht van de aanvalsclassificatie 2017, zoals is opgesteld door de International League Against Epilepsy (ILAE).

De twee meest bekende vormen van gegeneraliseerde aanvallen zijn:

 1. Tonisch-clonische aanval (grote aanval) 
 2. Abcenses (kleine aanval)

1. Tonisch-clonische aanval

 • persoon valt op de grond, soms met harde schreeuw
 • verkramping van het lichaam
 • schokken van het lichaam
 • soms incontinentie
 • soms tongbeet
 • gezicht wordt paars of blauw
 • na afloop vermoeidheid en verward zijn
 • bewusteloosheid en/of diepe slaap na een aanval kan voorkomen

Gevolgen voor de omgeving

 • grote impact op omstanders
 • schrik
 • niet weten wat te doen, hulpeloosheid
 • schaamte bij de persoon die het overkomt

Gevolgen voor de leerprestaties

 • niet direct door de aanval zelf
 • wel door de tijd die de betreffende persoon nodig heeft om te herstellen

Wat te doen?

 • probeer rustig te blijven
 • zorg dat de persoon zich niet bezeert
 • kussen of jasje onder het hoofd leggen of beschermen met de handen en indien mogelijk hoofd opzij draaien
 • niets in de mond stoppen
 • probeer de bewegingen niet tegen te houden
 • observeer de aanval nauwkeurig en beschrijf de aanval achteraf
 • aanval langer dan 10 minuten of wanneer de aanval direct gevolgd wordt door een volgende aanval (status epilepticus) een arts waarschuwen of medicatie toedienen
 • na afloop de persoon goed verzorgen (in geval incontinentie of slaapbehoefte)
 • stel de persoon gerust 

 

2. Absences

 • onopvallende, soms niet of nauwelijks waarneembare aanvallen (dit is ook het grootste probleem)
 • kortdurend bewustzijnsverlies
 • activiteit stopt en kort moment van starten (ogen draaien weg)
 • soms doorgaan met activiteit maar dan ongericht
 • duur van de aanval kan variren van enkele seconden tot enkele minuten

Gevolgen voor de omgeving

 • aanvallen worden niet opgemerkt of worden aangezien voor dagdromen, in eigen wereld, raar gedrag
 • kan irritatie oproepen (bijvoorbeeld stoppen tijdens leesbeurt)

Gevolgen voor leerprestaties

 • een absence geen probleem, meerdere wel
 • daardoor kortdurende onderbreking in informatie-opname
 • hangt af van het moment en de activiteit van dat moment
 • totaalbeeld kan fragmentarisch worden opgebouwd
 • dit kan irritaties en frustraties oproepen

Wat te doen?

 • probeer de absences te onderkennen en te herkennen
 • leg contact met de ouders
 • aanval is niet te voorkomen of te bekorten
 • rekening houden met de aanvallen (bijvoorbeeld even stoppen en herhalen)
 • als de leerling verward is, stel hem/haar gerust

Om meer inzicht te krijgen in de epilepsie van een kind in relatie tot de leersituatie kan het praktisch zijn om bij te houden hoe het verloop van een aanval is: wat gebeurde er voor, tijdens en na de aanval?
Gebruik hiervoor de aanvalsbeschrijving.

Meer informatie over focale aanvallen:
www.epilepsie.nl/over-epilepsie/classificatie en
www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/epilepsieaanvallen

Ga Terug