Syndroom van Landau-Kleffner

  • Leeftijd: tussen de twee en zes jaar.
  • Aanvallen: een zeldzaam syndroom met toename van epileptische activiteit in het EEG tijdens de slaap. Ook komt continue epileptische activiteit in de diepe slaap voor. In enkele dagen of weken verliest het kind het vermogen om geluiden en taal te begrijpen en wordt het praten onverstaanbaar. Soms lijkt het alsof het kind plotseling doof of autistisch is. Kinderen begrijpen de reeds geleerde taal niet meer, kunnen woorden niet vinden en hebben moeite met het benoemen en nazeggen. Dit kan leiden tot gedragsproblemen, concentratieproblemen en hyperactiviteit. Ook kan agressiviteit en depressiviteit voorkomen. Dit wordt toegeschreven aan de communicatieproblemen, maar kan ook veroorzaakt worden door het (onbekende) grondlijden. Epileptische aanvallen staan niet op de voorgrond, soms hebben kinderen nog nooit een aanval gehad. Soms treden wel aanvallen op. Dan zijn het vaak partiële aanvallen met secundaire generalisatie. De eerste aanval kan heel goed een status epilepticus zijn.
  • Prognose: de meeste kinderen hebben een normale intelligentie, maar dit epilepsiesyndroom heeft ernstige gevolgen voor het leervermogen. Tevens neemt de taalproductie af. Driekwart van de kinderen heeft ook concentratie- en gedragsproblemen. Met gewone medicijnen tegen epilepsie kunnen vaak wel de aanvallen worden onderdrukt, maar de taalfunctie herstelt niet. Naast anti-epileptica wordt soms een prednisonkuur voorgeschreven. Vaak verdwijnen de aanvallen spontaan rond het elfde tot dertiende levensjaar. Dan kan in meer of mindere mate ook de taalfunctie verbeteren, hoewel de taalontwikkeling al die jaren heeft stilgestaan. Bij ongeveer 20% van de kinderen verdwijnen de symptomen helemaal, ook de communicatieproblemen. Veel kinderen houden echter spraak- en communicatiemoeilijkheden.
  • De naam verworven epileptische afasie wordt ook gebruikt. Soms kan dit leiden tot depressie, angst en frustratie.
  • Door de problemen in de communicatie ontstaat vaak moeite met sociale contacten. Er worden problemen gezien in de aansluiting bij leeftijdsgenoten. 
  • Deze epilepsie behoort tot de categorie (dis)cognitieve epilepsiesyndromen.

Voor meer achtergrondinformatie klikt u hier.

Terug naar syndroombeelden