Froukje de Vries

Froukje de Vries

Ambulant onderwijskundig begeleider

Epilepsie kan het onderwijsleerproces verstoren. Werken als onderwijskundig begeleider geeft mij veel voldoening, omdat ik zie hoe de ondersteuning van het LWOE ervoor kan zorgen dat leerlingen veel groei doormaken op school en hun schooltijd zodoende succesvol afronden.

Lees mijn artikelen

Regulier of speciaal onderwijs voor een leerling met epilepsie

Britt is een kleuter in het regulier onderwijs met moeilijk instelbare epilepsie.

Lees verder