Blog

Kennis en afspraken over epilepsie biedt zekerheid voor alle betrokkenen

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik spreekuren in ziekenhuizen voor kinderen met epilepsie.

Lees verder

Absence epilepsie en schoolproblemen

Alfons is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij geen aanvallen meer heeft, gaat het moeizaam op school.

Lees verder

Een gezamenlijke aanpak als oplossing voor problemen met aandacht en geheugen

Ongeveer de helft van de kinderen met epilepsie ervaart schoolproblemen. Een deel hiervan heeft daardoor extra hulp nodig op school.

Lees verder

Epilepsiechirurgie: kansen en knelpunten na de operatie

Sofia is een 15-jarige leerling die veel last heeft gehad van epilepsie. Na een geslaagde operatie is ze weer aan de slag gegaan op school.

Lees verder

Een vertraagde informatieverwerking door epilepsie

Veel leerlingen met epilepsie hebben te maken met een vertraagde informatieverwerking.

Lees verder

Epilepsie en sociale contacten na schooltijd

Iedere ouder en leerkracht kent de taferelen op het schoolplein wanneer de laatste schoolbel is gegaan.

Lees verder

Als leerling met epilepsie starten in het voortgezet onderwijs

Epilepsie heeft invloed op het schoolse functioneren en welbevinden van een kind.

Lees verder

Als kleuter met epilepsie starten in het basisonderwijs

Epilepsie bij jonge kinderen kan invloed hebben op de start in het basisonderwijs.

Lees verder

Leerlingen met epilepsie en het speciaal basisonderwijs

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Reguliere basisscholen bieden daarom zorg op maat voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees verder

Narcolepsie: geplande dutjes op school helpen

Sanne (17) heeft narcolepsie, een neurologische slaap/waakstoornis. Mensen met narcolepsie kunnen overdag niet wakker blijven.

Lees verder

Ontwikkelingsonderzoek bij kleuters met epilepsie

Epilepsie kan bij kleuters zorgen voor een verstoring van de ontwikkeling op verschillende gebieden.

Lees verder

Eerste Hulp Bij Aanvallen: het belang van een aanvalsprotocol

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik niet alleen de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en epilepsie. Er wordt soms ook om begeleiding gevraagd voor goed f

Lees verder

Het belang van een oplossingsgerichte aanpak voor leerlingen met epilepsie

Kyra heeft een bovengemiddeld IQ en kan hierdoor starten op de havo in het regulier onderwijs.

Lees verder

Regulier of speciaal onderwijs voor een leerling met epilepsie

Britt is een kleuter in het regulier onderwijs met moeilijk instelbare epilepsie.

Lees verder

Scholingsbijeenkomsten over epilepsie

Veel leerlingen met epilepsie zitten in het speciaal onderwijs, zoals mytylscholen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Lees verder

Concrete stappenplannen als hulpmiddel voor leerlingen met epilepsie

Mert is een basisschoolleerling met epilepsie. Door zijn epilepsie gaat het niet altijd goed op school.

Lees verder

Op de juiste manier omgaan met kinderen met epilepsie

Epilepsie kan een grote impact hebben op het opgroeien en de schoolcarrière van een kind.

Lees verder

Het belang van openheid over epilepsie bij kinderen

Kinderen met epilepsie kunnen onzeker zijn over reacties van medeleerlingen op hun epilepsie.

Lees verder

Hersenchirurgie bij kinderen met epilepsie

Bij de behandeling van kinderen met een focale epilepsie en een structurele oorzaak van de epilepsie overwegen neurologen tegenwoordig vaker een hersenoperatie.

Lees verder

Agressief gedrag door absence epilepsie

Tuur is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij hiervoor medicatie heeft, heeft hij af en toe nog absences.

Lees verder

Epilepsie, gedragsproblemen en een taalachterstand

Sommige kinderen met epilepsie laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen en lastig te hanteren is.

Lees verder

Onderwijskundig spreekuur voor leerlingen met epilepsie in het ziekenhuis

Voor de schoolbegeleiding van leerlingen met epilepsie werk ik als onderwijskundig begeleider vaak samen met de behandelend arts van het kind.

Lees verder

Oplossingen voor verstoorde informatieverwerking bij een kleuter met epilepsie

Hakan is een jongen van vijf in het regulier basisonderwijs met epilepsie. Hoewel de epilepsie onder controle is, maken Hakans ouders en juf zich zorgen om hem.

Lees verder