Als leerling met epilepsie starten in het voortgezet onderwijs

Epilepsie heeft invloed op het schoolse functioneren en welbevinden van een kind. Bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is het daarom heel belangrijk om betrokken docenten goed te informeren. Wat is nodig om een kind zich veilig te laten voelen op zijn nieuwe school? Hoe kunnen we de middelbare school beter laten aansluiten op de oude, vertrouwde basisschool? Bij de overgang naar vervolgonderwijs zijn verleden, heden en toekomst enorm van belang.

Kennis over epilepsie overdragen

Het is verstandig de nieuwe school zo goed mogelijk in te lichten over de impact die epilepsie heeft gehad op het functioneren van een leerling. De kennis die ouders, de onderwijskundig begeleider en andere betrokkenen rondom de leerling hebben over het omgaan met epilepsie, kunnen de nieuwe docenten goed op weg helpen. Ervaringen met het kind op de basisschool zijn hierbij zeer belangrijk.

De middelbare school inlichten over epilepsie

Om de overgang van een leerling zo goed mogelijk te laten verlopen, geef ik als onderwijskundig begeleider met de ouders van de leerling een presentatie aan betrokken docenten. Dat doen we samen, omdat niemand het kind beter kent dan zijn eigen ouders. Die ervaringsdeskundigheid heeft een duidelijke meerwaarde. Als onderwijskundig begeleider neem ik het inhoudelijk deel voor mijn rekening. Hierbij sla ik de brug tussen de medische problematiek en het onderwijs. Ik leg uit hoe we het onderwijs op de juiste wijze kunnen afstemmen. De opzet die ik voor de presentatie maak, stuur ik van tevoren naar de ouders van de leerling. Voorafgaand aan de presentatie bespreken we deze opzet en maken we aanpassingen, zodat we samen helemaal achter het verhaal staan.

Meer begrip voor epilepsie

Met de presentatie bereiken we dat iedere docent direct meer begrip heeft voor de leerling en ook inhoudelijk weet hoe hij moet handelen. Het kind gaat hierdoor beter functioneren, vindt meer rust en ervaart meer zekerheid. Elke docent weet wat hij moet doen bij eventuele aanvallen en kan de juiste ondersteuning bieden bij het leren van de lesstof of het verwerken van de les.

Auteur

Claudette van Gaal

Ambulant onderwijskundig begeleider

Als ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE ben ik de schakel tussen de medische professionals, leerkrachten en ouders van een leerling met epilepsie. Dankzij een goede samenwerking tussen deze verschillende partijen, kunnen leerlingen met deze aandoening succesvol hun schoolcarrière doorlopen.

Lees ook