Hersenchirurgie bij kinderen met epilepsie

Bij de behandeling van kinderen met een focale epilepsie en een structurele oorzaak van de epilepsie overwegen neurologen tegenwoordig vaker een hersenoperatie. Het gaat hierbij om kinderen die onvoldoende reageren op minstens twee anti-epileptica en waarbij de bron van de epilepsie zichtbaar is op de MRI-scan. 

Epilepsiechirurgie bij kinderen

Voordat tot een operatie wordt overgegaan, doorlopen de kinderen met epilepsie een intensief traject. Dit heeft impact op hun welzijn en de schooltijd. Als onderwijskundig begeleider begeleid ik vier MBO-leerlingen in een hersenchirurgietraject. Het is voor deze jongvolwassenen en hun ouders een spannende tijd. Na jaren van aanvallen, die ondanks medicatie niet onder controle kwamen, is de wens groot om aanvalsvrij te worden. 

Aanpassingen op school in aanloop naar de operatie

Tijdens het chirurgietraject gaat de leerling zoveel mogelijk naar school. Door de vele onderzoeken is er echter regelmatig sprake van schoolverzuim. Mijn begeleiding is erop gericht de betrokkenen van school te informeren over het verloop van het traject en wat er van hen gevraagd wordt. Het vraagt van de school een flexibele opstelling ten aanzien van de leerling en het onderwijsleerproces. Er zijn verschillende aanpassingen die de leerling in het operatietraject kunnen helpen, zoals extra tijd met toetsen, een aangepast toetsrooster, aangepaste overgangsnormen, verminderen van lesstof en/of praktijkopdrachten en een medische verklaring voor de examencommissie om herkansingen te kunnen benutten. 

Het leven na een hersenoperatie

Bij de terugkeer op school na de operatie is het afhankelijk van de revalidatie wat een leerling aankan en of de aanvallen inderdaad wegblijven. Samen met de leerling bekijk ik wat de eerste stap naar school kan zijn. Het is belangrijk dat de leerling naar zijn lichaam luistert en het weer vertrouwt. Voor de leerling is het bijzonder om na jaren nu aanvalsvrij te zijn. Het is een nieuwe ervaring, waarbij de wereld opnieuw ontdekt zal worden. Het is voor mij als onderwijskundig begeleider een voorrecht om in deze periode bij de leerlingen betrokken te zijn, en ze te ondersteunen en coachen bij hun vragen en keuzes.

Lees ook