Epilepsiechirurgie: kansen en knelpunten na de operatie

Sofia is een 15-jarige leerling die veel last heeft gehad van epilepsie. Na een geslaagde operatie is ze weer aan de slag gegaan op school. Voor de operatie had ze heel veel aanvallen die met medicatie niet onder controle te krijgen waren. Haar leven is door de medische ingreep van de ene dag op de andere behoorlijk veranderd. 

Onbegrip voor epileptische aanvallen

Tussen het bespreken van de mogelijkheid van epilepsiechirurgie en de daadwerkelijke operatie zat minder dan zes maanden. Sofia had veel last van haar epilepsieaanvallen. Het maakte haar onzeker en haar omgeving reageerde zeer wisselend op de aanvallen. Aan de ene kant reageerden mensen overbezorgd en aan de andere kant werd ze een aansteller genoemd. De reacties van haar schoolgenoten waren naar: ze werd gepest.

Schoolresultaten na de hersenchirurgie 

Na de operatie is Sofia gestart op een andere school, waar ze het naar haar zin heeft. Het pesten is gestopt en ze heeft een nieuwe, frisse start kunnen maken. Alleen zijn haar onderwijsresultaten nog wat teleurstellend. Samen met Sofia is daarom een aantal gesprekken gevoerd om te kunnen analyseren waar het probleem zit en wat de mogelijke oplossingen zijn. Ook haar eigen rol en het effect van haar eigen communicatie op school, is bij deze gesprekken uitgebreid aan bod gekomen.

Epilepsievoorlichting

De gesprekken hebben ertoe geleid dat ik als onderwijskundig begeleider samen met Sofia een presentatie heb gegeven aan het team van docenten. Sofia’s medische geschiedenis, de impact van de operatie en de na-ijlende effecten die nu nog haar schoolprestaties kunnen beïnvloeden, zijn aan bod gekomen. Sofia heeft haar verhaal zelf helder verwoord en heeft de vragen van haar docenten goed kunnen beantwoorden. De epilepsievoorlichting zorgt voor begrip bij het team.

Nieuwe kansen na de hersenoperatie

Op de nieuwe school is nu de ruimte gecreëerd om – met de betrokken leraren – te denken aan kansen en mogelijkheden. Het doel om haar schoolresultaten te verhogen is besproken en het is duidelijk voor de leraren wat de kansen en knelpunten zijn. Niet alle problemen zijn op korte termijn opgelost voor Sofia, maar een belangrijke stap in het proces is nu gemaakt.

Om privacy redenen is in deze blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Frank Lorskens

Ambulant onderwijskundig begeleider

Mijn hart ligt bij leerlingen, die met de juiste ondersteuning, het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarbij is de ontwikkeling van de leerling van belang, maar zeker ook de omstandigheden waarbinnen de leerling zijn kunnen moet laten zien. Het (mede) creëren van de meest optimale leeromgeving is een hele mooie uitdaging met daarbij het geluk van de leerling als uitgangspunt. Onze leerlingen verdienen een net zo grote kans als reguliere leerlingen, ondanks hun 'bijsluiter'.

Lees ook