Epilepsievoorlichting

Epilepsiechirurgie: kansen en knelpunten na de operatie

Sofia is een 15-jarige leerling die veel last heeft gehad van epilepsie. Na een geslaagde operatie is ze weer aan de slag gegaan op school.

Lees verder

Epilepsie en sociale contacten na schooltijd

Iedere ouder en leerkracht kent de taferelen op het schoolplein wanneer de laatste schoolbel is gegaan.

Lees verder

Agressief gedrag door absence epilepsie

Tuur is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij hiervoor medicatie heeft, heeft hij af en toe nog absences.

Lees verder

Epilepsie, gedragsproblemen en een taalachterstand

Sommige kinderen met epilepsie laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen en lastig te hanteren is.

Lees verder