De zorgvraag van leerlingen met epilepsie in beeld met het foto-interview

Als Daan tien jaar oud is, krijgt hij epilepsie. De onverwachte tonisch-clonische aanvallen en focale aanvallen met verminderde gewaarwording hebben veel impact op zijn leven. Zowel thuis als op school zijn er veel zorgen. Hoewel de aanvallen dankzij medicatie verminderen, blijven bij zowel Daan als zijn leerkrachten hulpvragen bestaan.

Epilepsievoorlichting aan het docententeam

Daans leerkrachten hebben eerst vooral vragen over de epilepsie en de aanvallen. Om deze hulpvragen te beantwoorden, verzorg ik als onderwijskundig begeleider een teamvoorlichting over epilepsie en maken we een aanvalsprotocol. Hierin staat beschreven hoe er gehandeld moet worden als Daan een aanval heeft. 

Zorgvraag van de leerling met epilepsie

Hoewel het de leerkrachten rust geeft dat ze nu weten wat ze moeten doen tijdens een aanval, blijven er vragen bestaan over de invloed van de epilepsie en de medicatie op het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van Daan. Sinds de start van de epilepsie en het gebruik van medicatie is Daan veranderd. Voorheen was hij een rustige jongen. Nu is hij vaak onrustig en snel boos. Daan zit niet lekker in zijn vel. Hij lijkt gefrustreerd en onzeker. Het plotseling ontstaan van epilepsie heeft het leven van Daan veranderd. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Naast de hulpvragen van leerkrachten en de adviezen die hiervoor gegeven worden, is het ook belangrijk om naar de leerling zelf te luisteren. Een middel om de zorgvraag van een leerling duidelijk te krijgen, is het foto-interview.

Foto-interview

Het foto-interview bestaat uit ongeveer vijftig foto’s van alledaagse vaardigheden, zowel op school als thuis. Door de foto’s samen met de leerling te bekijken, ontstaat er een gesprek over wat hij niet of juist wel kan. Zodoende kan de zorgvraag van het kind duidelijk worden. Ook kan besproken worden of de leerling zelf al oplossingen kan bedenken voor zijn zorgvraag.

De juiste hulp bieden

Daan werkt goed mee aan het foto-interview. Hij voelt zich serieus genomen en weet goed te verwoorden waar hij hulp bij nodig heeft. Ook kan hij zelf aangeven hoe en door wie hij het beste geholpen kan worden. Zo vraagt hij zijn leerkracht om hulp bij het leren lezen van de landkaart en de toetsen van aardrijkskunde. Ook wil Daan graag beter worden in klokkijken en de oefeningen in zijn taalboek. Hiervoor vraagt hij hulp aan de remedial teacher. Met de betrokkenen rondom Daan bespreek ik welke hulp hij vraagt. Gelukkig kan deze hulp worden gegeven. Voor de leerkrachten is het prettig om Daan heel gericht te kunnen helpen en te zien dat hij gemotiveerd meedoet tijdens de extra uitleg en begeleiding. Daan voelt zich, door de gerichte hulp die hij krijgt, serieus genomen en zit hierdoor weer beter in zijn vel.

Spreekbeurt over epilepsie

Daan geeft aan dat hij graag meer wil weten over zijn epilepsie. Ook zou hij het fijn vinden als zijn klasgenoten weten wat epilepsie is. Ik help Daan daarom bij het voorbereiden van een spreekbeurt over epilepsie voor zijn klas. De spreekbeurt verloopt prima. De medeleerlingen luisteren betrokken en stellen goede vragen. Het feit dat hij zelf en ook zijn medeleerlingen meer weten over epilepsie, geeft Daan weer zelfvertrouwen.

Het in gesprek gaan met Daan en het verwoorden van zijn zorgvragen maakt dat zijn leerkrachten hem nog gerichter kunnen begeleiden en dit heeft een positieve invloed op het functioneren van Daan.

Auteur

Ria Koerhuis

Ambulant onderwijskundig begeleider

Het plotseling ontstaan van epilepsie kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Het helpen verwoorden van de hulpvragen van de leerling en het bieden van de juiste begeleiding heeft een positieve invloed op het functioneren van de leerling.

Lees ook