Oplossingen voor verstoorde informatieverwerking bij een kleuter met epilepsie

Hakan is een jongen van vijf in het regulier basisonderwijs met epilepsie. Hoewel de epilepsie onder controle is, maken Hakans ouders en juf zich zorgen om hem. Hij valt namelijk op in de klas, door zijn gedrag en prestaties. 

Zorgvraag in kaart brengen

Het is duidelijk dat Hakan op school niet optimaal presteert. Als onderwijskundig begeleider bekijk ik welk advies ik kan bieden. Door een gesprek met de ouders en juf van Hakan kunnen we samen achterhalen waar de schoen wringt. Ik maak een analyse van beschikbare informatie over Hakan en observeer hem in de klas. Dit combineer ik met kennis over epilepsie, medicatie, informatieverwerking en ontwikkeling van jonge kinderen en hun brein. Hieruit blijkt dat Hakan moeite heeft met het verwerken van informatie.

Verstoorde informatieverwerking

Epilepsie en medicatie kunnen het verwerken van die informatie vertragen of verstoren. Zelfs wanneer de epilepsie onder controle is en we aan de buitenkant van de persoon niets zien. Door de verstoorde informatieverwerking begint Hakan na instructies niet met zijn werk. Ook kan hij niet kiezen uit verschillende taken en is hij traag in de uitvoering van de taken. Spelen met andere kleuters verloopt niet soepel en Hakan heeft een afwachtende houding in het maken van contact. Hij is vaak te laat, in alles en overal. Hierdoor heeft Hakan geen plezier op school. Hij is onzeker en angstig.

Oplossingen voor verstoorde informatieverwerking

Een goede, positieve kleutertijd is cruciaal voor de toekomst van Hakan. Hiervoor moeten we de oorzaak van zijn gedrag en de gevolgen achterhalen. Daarnaast is het belangrijk om kennis over epilepsie over te brengen en begrip te kweken bij leerkrachten en klasgenoten. Door relatief eenvoudige aanpassingen op school en stimulering op maat, gaat het snel beter met Hakan. Na elke klassikale instructie gaat de juf na wat Hakan ervan begrijpt. Zo ontdekt zij wat hij heeft opgepikt en wat hij nog nodig heeft om te starten met zijn werk. Door zijn taak te verdelen in kleine stukjes, lukt het Hakan zijn werk af te krijgen. Op deze manier verloopt de informatieverwerking bij hem beter. 

Zodoende zorgen we samen dat leren, ondanks epilepsie, leuker wordt en dat er wordt aangesloten bij de mogelijkheden van Hakan.

Om privacy redenen is in deze blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Louise Eijkenboom

Ambulant onderwijskundig begeleider

Als onderwijskundig begeleider ga ik samen met leerlingen met epilepsie, hun ouders en leerkrachten op zoek naar de best passende leerroute voor het kind. Samen leggen we de puzzel of passen we de puzzelstukjes aan wanneer dit nodig blijkt om beter in elkaar te passen.

Lees ook