Informatieverwerking

Een vertraagde informatieverwerking door epilepsie

Veel leerlingen met epilepsie hebben te maken met een vertraagde informatieverwerking.

Lees verder

Op de juiste manier omgaan met kinderen met epilepsie

Epilepsie kan een grote impact hebben op het opgroeien en de schoolcarrière van een kind.

Lees verder

Oplossingen voor verstoorde informatieverwerking bij een kleuter met epilepsie

Hakan is een jongen van vijf in het regulier basisonderwijs met epilepsie. Hoewel de epilepsie onder controle is, maken Hakans ouders en juf zich zorgen om hem.

Lees verder

Absence-epilepsie: kleine aanvallen met grote gevolgen

Leerling met absence-epilepsie hebben last van kortdurende “afwezigheden”.

Lees verder

Begeleiding van leerlingen met epilepsie op de basisschool en in het voortgezet onderwijs

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het LWOE vormen een schakel tussen ouders, onderwijsprofessionals en behandelaars van leerlingen met epilepsie.

Lees verder