Een vertraagde informatieverwerking door epilepsie

Veel leerlingen met epilepsie hebben te maken met een vertraagde informatieverwerking. Voor mensen die hier geen last van hebben, is het moeilijk om te bedenken wat de vertraagde informatieverwerking in de praktijk inhoudt. Hierdoor worden leerlingen met epilepsie niet altijd begrepen op school. Als onderwijskundig begeleider geef ik daarom uitleg over epilepsie en een vertraagde informatieverwerking aan klasgenoten en leerkrachten van kinderen met epilepsie.

Reactiesnelheid

Lars is een groep 8-leerling met epilepsie. Hij heeft dagelijks te maken met vertraagde informatieverwerking. Ik ga langs bij zijn school om zijn klasgenoten en leerkrachten uitleg te geven over de epilepsie. Tijdens de voorlichting aan Lars’ klasgenoten schakel ik plotseling over op de Engelse taal. Ik gebruik geen moeilijke woorden, maar hanteer wel een vlot spreektempo. Na een paar minuten stel ik een vraag: "What’s the first name of your teacher?" Slechts een paar vingers gaan omhoog. Deze leerlingen hebben mijn verhaal kunnen volgen en kunnen direct antwoord geven. De rest merkt heel duidelijk dat het hen meer tijd kostte om het verhaal goed te volgen, omdat ik in het Engels sprak. Ze begrepen me wel, maar konden niet zo vlot reageren op mijn vraag. Als ik mijn spreektempo had aangepast en de leerlingen extra tijd had gegund om tot een antwoord te komen, was het wel gelukt. De hele klas ervaart nu hoe vertraagde informatieverwerking in de praktijk voelt.

Frustraties door laag tempo

Een leerling uit de klas vraagt of Lars daarom soms zo snel boos kan reageren. Lars knikt instemmend. Ik vul aan dat het vervelend is wanneer je graag wilt laten zien dat je het antwoord wel weet en dat je niet dom bent, maar dat dit niet lukt vanwege tijdgebrek. Als je meer tijd krijgt om te reageren, kun je wél het goede antwoord geven.

Vertraagde informatieverwerking en gedragsproblemen

De vertraagde informatieverwerking zorgt bovendien niet alleen voor een boze reactie van Lars zelf. Hij merkt ook tijdens het voetballen op het plein dat hij meer tijd nodig heeft om een bal aan te nemen en vervolgens te kijken wie er vrij staat. Ondertussen heeft een tegenstander de bal al afgepakt en wordt Lars uitgescholden door zijn teamgenoten. Frustratie zorgt ervoor dat hij dan wel eens agressief reageert. Als leerkracht is het dan van belang om in te zien dat de leerling zich niet opzettelijk zo gedraagt. Hoewel er soms weinig zichtbaar lijkt te zijn van de epilepsie, kan het leiden tot gedragsproblemen.  

Om privacy redenen is in dit blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Marthie Gouma

Ambulant onderwijskundig begeleider

Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik een stukje mee mag lopen in de reis van een leerling naar volwassenheid en dat ik hierbij de extra hulp kan bieden die door de epilepsie nodig is. Vaak zie ik opluchting bij kind en ouders dat er iemand is die begrijpt dat epilepsie 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig is.

Lees ook