Absence-epilepsie: kleine aanvallen met grote gevolgen

Leerling met absence-epilepsie hebben last van kortdurende “afwezigheden”. Het lijkt alsof ze even wegdromen of niet opletten, maar in werkelijkheid is er dan sprake van een epileptische aanval. Door de aanval komt de uitleg van de leerkracht niet goed binnen. De leerling kan deze uitleg hierdoor niet goed omzetten in de handelingen die door de leerkracht worden verwacht. 

Basisschoolleerling met gegeneraliseerde epilepsie en absences

Yara is een zesjarig meisje met gegeneraliseerde epilepsie. Ze heeft gedurende de dag veel absences. Als onderwijskundig begeleider observeer ik haar in de klas, waarna ik in gesprek ga met haar ouders, leerkracht en intern begeleider. Door de schoolbegeleidingsdienst is psychologisch onderzoek gedaan naar Yara, maar bij de conclusie is geen rekening gehouden met de invloed van de absence-epilepsie op het functioneren. De absences kunnen ervoor zorgen dat de cognitieve mogelijkheden onvoldoende tot uiting komen in het onderzoek. Hierdoor zijn de intelligentie-scores niet betrouwbaar.

Problemen met informatieverwerking en werktempo

Om de school beter te informeren over absence-epilepsie, laat ik filmbeelden zien van absences en subtiele aanvallen. Ik geef uitleg over de epilepsie en de invloed daarvan op het functioneren en vertel hoe de school het beste met de epilepsie om kan gaan.  Door de vele absences komt informatie niet altijd bij Yara binnen en heeft ze langer de tijd nodig om opdrachten te maken. Ook kan het voor haar lastig zijn om te schakelen van de ene naar de andere opdracht. Door complexe opdrachten te vermijden en de hoeveelheid werk te verminderen, kan Yara zich beter concentreren en raakt ze minder snel gefrustreerd.

Zichtbaarheid van absences

Hoewel de extra informatie over absence-epilepsie helpt, blijft het voor de leerkracht lastig om de absences bij Yara op te merken. De leerkracht moet immers ook op alle andere leerlingen in de klas letten. De absences duren zo kort, dat ze snel gemist worden. 

Moeite met automatiseren en behoefte aan herhaling

Door de epilepsie verloopt het automatiseren van de lesstof in groep 3 moeizaam. Yara heeft meer herhaling nodig dan de leerlingen zonder epilepsie. Om dit te realiseren heeft de school bij het samenwerkingsverband extra zorggelden aangevraagd. Met dit aanvullende budget kan de school de uren van de klassenassistent uitbreiden, zodat Yara meer ondersteuning kan krijgen om extra te kunnen oefenen. De leerkrachten zijn hard aan het werk om haar zo goed mogelijk vooruit te helpen in haar leerproces.

Om privacy redenen is in deze blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Hanneke Verstijnen

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider

Lees ook