Epilepsie in het basisonderwijs

Alex is een jonge leerling met absence epilepsie die met medicatie lastig onder controle te krijgen was. De epilepsie en het gebruik van medicatie hadden veel invloed op het functioneren van Alex. Als onderwijskundig begeleider van het LWOE heb ik daarom samen met zijn ouders en de school gezocht naar een goede onderwijsplek voor hem.  

Een kleuter met absences

Tijdens de kleuterperiode raakte ik bij Alex betrokken als onderwijskundig begeleider. Hij had elke dag veel last van absences en gebruikte verschillende medicijnen. De epilepsie en medicatie zorgden ervoor dat Alex moeite had met het verwerken van informatie. Ook had hij last van wisselende alertheid, vermoeidheid, een traag tempo en een hoge afleidbaarheid. Psychologisch onderzoek liet zien dat Alex over zeer lage cognitieve mogelijkheden beschikte. Hierbij werd wel vermeld dat door de epilepsie en medicatie het cognitief functioneren mogelijk gedrukt werd. 

Extra aandacht in groep 2

Samen met Alex’ school en ouders hebben we ervoor gekozen om Alex in groep 2 extra begeleiding te geven. Er werd onder anderen veel aandacht besteed aan:

  • Extra individuele instructie in de klas;
  • Plaatsing in een rustig groepje;
  • Rekening houden met vermoeidheid, inspanning-ontspanning;
  • Minder taken of meer tijd voor de taken;
  • Veel positieve procesgerichte feedback.

Eind groep 2 werd besloten om een arrangement aan te vragen bij het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning in groep 3. We wilden Alex zoveel mogelijk kansen geven om het lees- en rekenproces zo goed mogelijk te starten. Hij was gemotiveerd en ging graag naar school. 

Moeilijkheden in groep 3

In de eerste maanden van groep 3 ging het goed met Alex. Zijn epilepsie leek onder controle en hij kreeg extra individuele aandacht. Als onderwijskundig begeleider hielp ik hem zijn taakgerichtheid en werkstijl te verbeteren. Na de herfstvakantie werd duidelijk dat het tempo in groep 3 toch te hoog lag voor Alex. Hij had veel herhaling en extra oefening nodig. Het rekenen bleek te moeilijk voor hem en ook het lezen werd lastiger. Het welbevinden van Alex kwam hierdoor onder druk te staan en het plezier in school werd minder. We hebben toen de lesstof voor rekenen en lezen aangepast. Dit vond Alex lastig, omdat hij hetzelfde wilde doen als de andere kinderen in de groep. 

Onderzoek en schoolvervolg

Na de kerstvakantie hebben we opnieuw uitgebreid onderzoek aangevraagd bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Daaruit kwam naar voren dat de epilepsie van Alex volledig onder controle was. Hij scoorde echter zeer laag wat betreft zijn cognitieve mogelijkheden. Nu bleek dat de epilepsie geen directe invloed had op de schoolvorderingen van Alex. Voor alle betrokkenen werd daardoor duidelijk dat regulier onderwijs niet de juiste setting was voor Alex. We besloten om te zoeken naar een andere passende onderwijsplek. Een school die beter aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van Alex. Dit is in goed overleg gedaan. Er werd een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven en Alex gaat nu naar een school voor speciaal basisonderwijs die goed aansluit bij zijn mogelijkheden. Hij kan voor zijn gevoel weer hetzelfde zijn als de andere kinderen in zijn klas. Hierdoor gaat hij weer met plezier naar school. 

Om privacy redenen is in deze blog een fictieve naam gebruikt.

Lees ook