Christine Kleywegt

Christine Kleywegt

Ambulant onderwijskundig begeleider

Soms is het een heel gepuzzel om samen met ouders en school de oorzaak te vinden van de leerproblemen van een kind. Vaak speelt er meer dan alleen de epilepsie. Als het lukt om het onderwijs zo aan te passen dat het kind weer met plezier naar school gaat én vorderingen maakt, dan is er veel bereikt.

Lees mijn artikelen

Blog

Absence epilepsie en schoolproblemen

Alfons is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij geen aanvallen meer heeft, gaat het moeizaam op school.

Blog

Lesgeven over Eerste Hulp Bij Aanvallen (EHBA)

In het hele land maken veel scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gebruik van het LWOE-aanbod om cursussen en lesmodules te geven over leren en epilepsie.