Louise Eijkenboom

Louise Eijkenboom

Ambulant onderwijskundig begeleider

Als onderwijskundig begeleider ga ik samen met leerlingen met epilepsie, hun ouders en leerkrachten op zoek naar de best passende leerroute voor het kind. Samen leggen we de puzzel of passen we de puzzelstukjes aan wanneer dit nodig blijkt om beter in elkaar te passen.

Lees mijn artikelen

Blog

Oplossingen voor verstoorde informatieverwerking bij een kleuter met epilepsie

Hakan is een jongen van vijf in het regulier basisonderwijs met epilepsie. Hoewel de epilepsie onder controle is, maken Hakans ouders en juf zich zorgen om hem.

Blog

Samen komen we tot een oplossing

Vera is een dromerige, sociale en hardwerkende leerling met Rolandische epilepsie in het reguliere basisonderwijs.