Onderwijskundig spreekuur voor leerlingen met epilepsie in het ziekenhuis

Voor de schoolbegeleiding van leerlingen met epilepsie werk ik als onderwijskundig begeleider vaak samen met de behandelend arts van het kind. Dit kan de neuroloog van epilepsiekliniek Kempenhaeghe zijn, maar ook de arts of neuroloog van een academisch of regionaal ziekenhuis. 

Onderwijskundige begeleiding voor een leerling met epilepsie

Een aantal jaar geleden begeleidde ik een leerling op een school in Rotterdam. De school gaf aan dat de leerkrachten niet op de hoogte waren van de mogelijke consequenties van epilepsie voor het leren en gedrag. Na gesprekken met de ouders en leerling en een observatie in de klas, bleek dat de leerling tijdens het werk af en toe even de draad kwijt was en dan moest zoeken waar ze gebleven was. Dit viel ook de leerkracht op. Na het formuleren van oplossingen en opstellen van een aanvalsprotocol, nam ik met toestemming van de ouders contact op met de behandelend neuroloog in het Sophia Kinderziekenhuis om mijn bevindingen te bespreken.

Onderwijskundig spreekuur

Uit het gesprek met de neuroloog bleek hoe waardevol een samenwerking tussen de onderwijskundig begeleider en behandelend arts kan zijn. We besloten daarom om een onderwijskundig spreekuur te starten op de polikliniek. Sindsdien spreek ik maandelijks ouders en hun kind op de polikliniek in het Sophia Kinderziekenhuis. Als onderwijskundig begeleider zie ik dat een kort lijntje tussen het LWOE en de behandelend neuroloog veel voordelen geeft en dat het kind met epilepsie daar veel baat bij heeft.

Samenwerking tussen neurologen en het LWOE

Ook de neuroloog vindt de samenwerking waardevol: “Tijdens een consult hoor ik vaak van ouders dat het niet zo goed gaat met hun kind op school. De betrokkenen op school zijn soms onvoldoende op de hoogte van de handelingen die verricht moeten worden tijdens en na een epileptische aanval. Ook weten ze niet altijd welke gevolgen de epilepsie en medicatie kunnen hebben voor het leren en gedrag van de leerling. Ik heb als neuroloog weinig kennis van onderwijskundige zaken. Een onderwijskundig begeleider van het LWOE kan de school informeren over de consequenties van de epilepsie voor het leren en kan de school voorzien van tips en goede suggesties. Daarom is de samenwerking met een onderwijskundig begeleider een welkome aanvulling.”

Lees ook