Eerste Hulp Bij Aanvallen: het belang van een aanvalsprotocol

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik niet alleen de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en epilepsie. Er wordt soms ook om begeleiding gevraagd voor goed functionerende leerlingen met epilepsie. Veel scholen willen bijvoorbeeld van tevoren meer weten over epilepsie en de gevolgen hiervan, zodat zij de juiste onderwijszorg aan de leerling kunnen verlenen. Ook is er vaak behoefte aan een aanvalsprotocol.

Eerste hulp bij tonisch-clonische aanvallen

Noah start binnenkort in het reguliere basisonderwijs. Op de peuterspeelzaal functioneerde hij goed, maar heeft hij wel eens een tonisch-clonische aanval doorgemaakt. Zo’n aanval vereist goede zorg en maakt eveneens een grote indruk op de omgeving. De nieuwe school wil daarom graag een aanvalsprotocol, zodat leerkrachten weten hoe zij moeten handelen bij een aanval.

Een aanvalsprotocol opstellen in overleg met ouders en artsen

Om het protocol op te kunnen stellen, is het nodig dat ik overleg met de ouders van Noah. Zij kennen de uitingsvorm van de epileptische aanvallen bij hun kind goed. Ook zijn zij op de hoogte van het actuele behandelbeleid dat de arts heeft voorgeschreven. De arts schrijft bijvoorbeeld voor op welk moment noodmedicatie noodzakelijk is als de aanval niet vanzelf stopt. Soms bevat het behandelplan ook leefregels, bijvoorbeeld voor de gymles of schoolreisjes.

Epilepsievoorlichting en afspraken

In het protocol neem ik alle noodzakelijke informatie op. Vervolgens geef ik basisvoorlichting aan het hele schoolteam over epilepsie en onderwijs. We kijken samen naar een filmpje van een tonisch-clonische aanval en bespreken dan stap voor stap het hele ‘Eerste Hulp Bij Aanvallen’-protocol. Door de voorlichting aan alle docenten is de inhoud van het protocol bekend. Het team heeft goede interne afspraken gemaakt over het handelen bij een aanval en voelt zich competent. Het is belangrijk het protocol in de toekomst up-to-date te houden. De ouders van Noah hebben op dit gebied ook een belangrijke taak. Wanneer het behandelbeleid van de arts verandert, dient ook het aanvalsprotocol te worden bijgesteld.

Duidelijke afspraken geven rust

De directie van de school verzoekt mij later om voorlichting te geven aan de kleuters over epilepsie. Zo zijn zij bij het optreden van een aanval ook enigszins voorbereid. Met deze laatste stap kan de school met een gerust hart aan de slag gaan met hun nieuwe kleuter. 

Om privacy redenen is in deze blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Leonie Bloemendaal

Ambulant onderwijskundig begeleider

Het analyseren van wat er speelt, het samen uitzoeken wat nodig is en dit handen en voeten geven en het samenwerken met andere disciplines maakt mijn baan iedere dag weer boeiend. Onze specialistische kennis op het vlak van epilepsie, onderwijs, gedrag en cognitief functioneren helpt zoveel leerlingen echt verder.

Lees ook