Maarten Bakermans

Maarten Bakermans

Ambulant onderwijskundig begeleider

Leerlingen met epilepsie stuiten vaak op onbegrip in hun omgeving, bijvoorbeeld van medeleerlingen of leerkrachten. Het is dan fijn om te zien dat de begeleiding van het LWOE ervoor kan zorgen dat een leerling zich weer begrepen en gesteund voelt op school.

Lees mijn artikelen

Blog

Ontwikkelingsonderzoek bij kleuters met epilepsie

Epilepsie kan bij kleuters zorgen voor een verstoring van de ontwikkeling op verschillende gebieden.

Blog

Voorlichting over epileptische aanvallen aan zeer moeilijk lerende kinderen

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie geeft regelmatig voorlichting over epilepsie aan uiteenlopende doelgroepen.