Een gezamenlijke aanpak als oplossing voor problemen met aandacht en geheugen

Ongeveer de helft van de kinderen met epilepsie ervaart schoolproblemen. Een deel hiervan heeft daardoor extra hulp nodig op school. Als onderwijskundig begeleider, ondersteun ik een van deze leerlingen op het vmbo-t, Dion. Door zijn epilepsie heeft hij last van aandachts- en geheugenproblemen.

Epilepsie, geheugen en aandacht

Epilepsie is een symptoom van een probleem in de hersenen. Het probleem veroorzaakt verzwakte verbindingen en netwerken in het brein. De organisatie van het hersennetwerk functioneert niet optimaal, waardoor cognitieve problemen kunnen ontstaan. Moeite met het verdelen van aandacht en problemen met het geheugen komen hierdoor vaak voor bij kinderen met epilepsie. De oorzaak van dit probleem is vaak moeilijk aan te pakken.

Onderzoek van gedragswetenschappers en neurologen

Een aanpak waarbij alle betrokkenen samenwerken, is vaak de sleutel tot succes. Binnen het LWOE werken we daarom samen met een team van gedragswetenschappers die neuropsychologisch onderzoek verrichten. Zo’n onderzoek maakt heel helder waar de knelpunten zitten. Na het onderzoek bij Dion, maakte ik op advies van de behandelend neuroloog en in nauw overleg met de psycholoog, een plan van aanpak. 

Het belang van een fijne leeromgeving

Bij het zoeken naar een oplossing, is het belangrijk om als onderwijskundig begeleider de contextfactoren te onderzoeken. Is de situatie thuis of op school ondersteunend of juist belemmerend voor de leerling? Hebben docenten te lage verwachtingen van de leerling met epilepsie? Krijgt hij wel voldoende kansen om zich te ontwikkelen? Een fijne, stimulerende leeromgeving kan namelijk een groot verschil maken.

Samen tot een oplossing komen

In overleg met Dion, zijn ouders en docenten kwamen we uiteindelijk tot een gezamenlijke aanpak. Alle betrokken partijen gingen gemotiveerd aan de slag. We startten een intensief proces waarbij Dion kleine stappen kon maken. Zijn tijd op school is kwalitatief verbeterd en hij heeft een andere taakwerkhouding. Alle docenten merken dat Dion veel beter functioneert.

Om privacy redenen is in dit blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Bob Averink

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider

Lees ook