Regulier of speciaal onderwijs voor een leerling met epilepsie

Britt is een kleuter in het regulier onderwijs met moeilijk instelbare epilepsie. Ze heeft veel aanvallen en door ziekenhuisopnames en –bezoeken verzuimt ze veel van school. Ook het leren en haar sociaal-emotionele ontwikkeling verlopen moeizaam door de epilepsie.

Regulier onderwijs of speciaal onderwijs

De leerkrachten zijn onzeker door de epilepsie. Zij denken dat Britt betere begeleiding kan krijgen op een school voor speciaal onderwijs. De school vraagt mij als onderwijskundig begeleider te assisteren bij de overgang naar het speciaal onderwijs. Samen met de ouders en leerkrachten breng ik de situatie in kaart. Ook Britt vertelt wat ze fijn en lastig vindt, en wat ze graag zou willen. We bespreken oorzaken en gevolgen, wat ze nodig heeft en wat we moeten en kunnen aanpassen.

Aanpassingen in het regulier onderwijs

Vervolgens geef ik voorlichting over epilepsie aan de leerkrachten en klasgenoten van Britt. Hierdoor komt er meer begrip bij iedereen en krijgen de leerkrachten meer handelingsvaardigheid. Omdat een chirurgietraject wordt ingezet, wat Britts situatie in de toekomst hoogstwaarschijnlijk verbetert, beslissen we dat ze tijdens de operatieperiode op haar vertrouwde, reguliere basisschool blijft. De schoolgang wordt wel voor haar aangepast. Op deze manier is school voor Britt makkelijker vol te houden en blijft zij gemotiveerd. Bovendien voelen de leerkrachten zich zekerder over de situatie.

Goede communicatie tussen de betrokken partijen

De aanpak heeft succes. Er is veel aandacht voor Britts sterke punten. Haar ouders en leerkrachten geven informatie over bijvoorbeeld aanvallen en vermoeidheid direct aan elkaar door en komen hierdoor op één lijn te zitten. Britt krijgt extra begeleiding. Na de operatie besluiten we dat ze groep 2 zal overdoen. De leerkracht zet dat jaar extra in op de leervoorwaarden voor groep 3.

Met succes naar groep 3

Na de operatie is er geen verzuim meer. Door de operatie en de intensieve begeleiding van het onderwijsleerproces maakt Britt veel groei door en behaalt ze de leervoorwaarden voor groep 3. In het nieuwe schooljaar gaat ze goed van start. Extra begeleiding blijft nodig, maar het reguliere basisonderwijs blijkt haalbaar. Door gezamenlijk overleg en extra inzet is een verwijzing naar het speciaal onderwijs niet nodig geweest.

Om privacy redenen is in dit blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Ellen Sargentini

Ambulant onderwijskundig begeleider

Epilepsie kan het onderwijsleerproces verstoren. Werken als onderwijskundig begeleider geeft mij veel voldoening, omdat ik zie hoe de ondersteuning van het LWOE ervoor kan zorgen dat leerlingen veel groei doormaken op school en hun schooltijd zodoende succesvol afronden.

Lees ook