Video Url

Ambulant onderwijskundig begeleider LWOE versterkt driehoek leerling, leerkracht en ouders

Suzanne van Haren (onderwijskundig begeleider bij het LWOE), een groepsleerkracht en een ouder vertellen over de manier waarop zij samenwerken. Het doel van de samenwerking is om de leerling met epilepsie in het regulier onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen en zo inclusief onderwijs te kunnen bieden.

Lees ook