Regulier onderwijs

Leerlingen met epilepsie en het speciaal basisonderwijs

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Reguliere basisscholen bieden daarom zorg op maat voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees verder

Regulier of speciaal onderwijs voor een leerling met epilepsie

Britt is een kleuter in het regulier onderwijs met moeilijk instelbare epilepsie.

Lees verder

Ambulant onderwijskundig begeleider LWOE versterkt driehoek leerling, leerkracht en ouders

Suzanne van Haren (onderwijskundig begeleider bij het LWOE), een groepsleerkracht en een ouder vertellen over de manier waarop zij samenwerken.

Lees verder