Concrete stappenplannen als hulpmiddel voor leerlingen met epilepsie

Mert is een basisschoolleerling met epilepsie. Door zijn epilepsie gaat het niet altijd goed op school. Als onderwijskundig begeleider ga ik daarom in gesprek met zijn leerkrachten, zijn ouders en met Mert zelf. Samen kijken we hoe we kunnen zorgen voor verbetering.

Moeite met sociaal contact en basisvaardigheden

Merts epilepsie zorgt voor problemen met zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Door zijn epilepsie vertoont hij in de ogen van zijn klasgenoten af en toe ‘raar’ gedrag en dat leidt tot frictie in de klas. Ook contact maken met klasgenoten en dit contact onderhouden vindt Mert moeilijk. Daarnaast heeft hij moeite om duidelijk zijn grenzen te stellen. De leerkracht moet bovendien extra tijd investeren om hem basisvaardigheden aan te leren.

Verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Door Merts sociaal-emotionele ontwikkeling te verbeteren, kunnen we ervoor zorgen dat ook zijn schoolwerk verbetert. Het contact tussen Mert en een kleine groep leerlingen verloopt stroef. Zij gaan met elkaar aan de slag. In een reeks gesprekken leert Mert ondertussen om aan te geven wat hij moeilijk en makkelijk vindt. Daarbij moet hij ook aangeven van wie hij hulp nodig heeft. Dit kan de leerkracht zijn, maar ook zijn moeder of een maatje in de klas.

Een stappenplan als hulpmiddel

Uiteindelijk stelt Mert een top vijf van moeilijkste dingen op. Vervolgens zet ik samen met hem op papier op welke wijze hij die zaken onder de knie kan krijgen. We maken een stappenplan voor het leren van zijn topografie en voor het maken van een werkstuk, maar ook voor hoe je concreet met iemand afspreekt. Bij elk stappenplan staat ook of Mert er hulp bij nodig heeft en zo ja, van wie. Ook noteren we met welk resultaat hij tevreden zal zijn. Stap voor stap pakt Mert zodoende zijn top vijf aan. Regelmatig bespreken we het proces en het resultaat. Hierdoor ervaart hij succes en ziet hij minder op tegen moeilijke vakken.

We pakken het proces zodoende concreet en stapsgewijs aan. Hierdoor wordt zijn leercurve steil en heel zichtbaar; er is duidelijk verbetering te zien. Mert kan genieten van zijn eigen (leer)ervaringen en zijn (zelf)vertrouwen neemt toe.

Om privacy redenen is in deze blog een fictieve naam gebruikt.

Auteur

Sandrine Bertrand

Ambulant onderwijskundig begeleider

Voor mij is het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat, zich veilig voelt en tot ontwikkeling komt. Dat geldt ook voor kinderen met epilepsie, dus ik ben blij dat ik hieraan kan bijdragen door goed te luisteren en samen met andere betrokkenen te zoeken naar oplossingen.