Sociaal-emotioneel

Concrete stappenplannen als hulpmiddel voor leerlingen met epilepsie

Mert is een basisschoolleerling met epilepsie. Door zijn epilepsie gaat het niet altijd goed op school.

Lees verder

Epilepsie, gedragsproblemen en een taalachterstand

Sommige kinderen met epilepsie laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen en lastig te hanteren is.

Lees verder

Zelfstandigheid en weerbaarheid bij leerlingen met epilepsie

Het is belangrijk dat kinderen met epilepsie leren zeggen wat er aan de hand is en wat ze nodig hebben.

Lees verder

Begeleiding voor een leerling met epilepsie én haar leerkrachten

Voor veel jonge kinderen lijkt het leren op school vanzelf te gaan.

Lees verder

Expertise- en kennisinstuut SEIN en de band met het LWOE

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider Lida Groot en neuroloog Paul Augustijn geven uitleg over de samenwerking tussen SEIN en het LWOE, en zoomen in op het Kinder Epilepsie Centrum (KEC).

Lees verder