Scholingsbijeenkomsten over epilepsie

Veel leerlingen met epilepsie zitten in het speciaal onderwijs, zoals mytylscholen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. Met behulp van het LWOE kunnen deze scholen hun epilepsiekennis en deskundigheid in het omgaan met de gevolgen van epilepsie, verbeteren.

Scholingsbijeenkomsten van het LWOE

Als coördinator van het LWOE organiseer en verzorg ik jaarlijks diverse scholingsbijeenkomsten waarbij een school extra informatie krijgt over epilepsie en de impact hiervan op leren en functioneren. Voorafgaand aan zo’n bijeenkomst vindt een overleg plaats tussen het LWOE en de betreffende school. De doelen, inhoud, organisatie en werkvormen worden doorgesproken, zodat de scholingsbijeenkomst is afgestemd op de verwachtingen.

Scholingsbijeenkomst in het speciaal onderwijs

Een van de scholingsbijeenkomsten die ik georganiseerd heb, vond plaats op De Openluchtschool, een school voor speciaal onderwijs in Breda. De bijeenkomst stond in het teken van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de school. In het OPP wordt voor leerlingen met een hulpvraag beschreven welke ondersteuning zij nodig hebben en hoe de school deze ondersteuning kan bieden. De informatie over epilepsie die op de bijeenkomst besproken werd, sloot hierbij aan. Daarnaast werd een brug geslagen naar de leerlingen met andere ziektebeelden binnen de school.

Epilepsie in beeld

Tijdens de scholingsbijeenkomst gaven een orthopedagoog/psycholoog en een onderwijskundig begeleider van het LWOE informatie over epilepsie. De theoretische informatie werd door middel van beeldmateriaal en herkenbare casussen gekoppeld aan de onderwijspraktijk. Met observatie- en discussieopdrachten werden de deelnemers actief betrokken.

Leerontwikkeling en epilepsie

De orthopedagoog legde uit dat epilepsie invloed heeft op de neurologische ontwikkeling en rijping van het brein. Dit kan andere ontwikkelingen in het brein verstoren. Uit onderzoek van het LWOE blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen met epilepsie vaak een vertraagde leerontwikkeling hebben. Bij veel leerlingen vindt er naast vertraging ook stilstand of zelfs terugval in de leerontwikkeling plaats. Deze complexe ontwikkelingsbeelden komen veel voor in het speciaal onderwijs, maar ook in het regulier onderwijs. Epilepsie is onvoorspelbaar en kan daardoor een grillig ontwikkelingsbeeld geven. Het is hierdoor niet gemakkelijk om ver in de toekomst te kijken en een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. Er zijn veel onduidelijke, onvoorspelbare factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van deze leerlingen. Tijdens de scholingsbijeenkomst kregen de deelnemers een aantal handvatten aangereikt, om hiermee om te gaan.

Betere begeleiding als gevolg van de scholingsbijeenkomsten

Onderwijsmedewerkers geven aan veel te leren van de scholingsbijeenkomsten van het LWOE. Ze krijgen een duidelijk beeld van de complexiteit van de ontwikkeling en van hoeveel invloed de epilepsie kan geven op het leren van een kind, zoals tempo, geheugen, aandacht en executieve functies. Hierdoor worden signalen die wijzen op epilepsie beter herkend, waardoor er ook sneller en beter begeleiding gegeven kan worden.

Auteur

John van de Corput

Ambulant onderwijskundig begeleider

Epilepsie wordt niet altijd gesignaleerd, terwijl het een grote invloed kan hebben op het leven van een kind. Dankzij voorlichting over de aandoening, worden de signalen vaak beter herkend en kan de begeleiding vanuit het LWOE zo snel mogelijk gestart worden.

Lees ook