John vd Corput

John van de Corput

Ambulant onderwijskundig begeleider

Epilepsie wordt niet altijd gesignaleerd, terwijl het een grote invloed kan hebben op het leven van een kind. Dankzij voorlichting over de aandoening, worden de signalen vaak beter herkend en kan de begeleiding vanuit het LWOE zo snel mogelijk gestart worden.

Lees mijn artikelen

Blog

Scholingsbijeenkomsten over epilepsie

Veel leerlingen met epilepsie zitten in het speciaal onderwijs, zoals mytylscholen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.