Als kleuter met epilepsie starten in het basisonderwijs

Epilepsie bij jonge kinderen kan invloed hebben op de start in het basisonderwijs. In de kleutertijd maakt een kind op veel gebieden, zoals motorisch, cognitief, sociaal en spraaktaal, een snelle ontwikkeling door. In deze periode kan epilepsie de rijping van de hersenen en daarmee de ontwikkeling van het kind verstoren of vertragen.

Ontwikkelingsachterstand

De eerste levensjaren van het kind zijn belangrijk voor de rijping van de hersenen. Kinderen met epilepsie kunnen bij aanvang in het basisonderwijs een vertraging of achterstand in de ontwikkeling vertonen. Zij hebben dan bijvoorbeeld moeite met het maken van puzzels en het spelen met andere ontwikkelingsmaterialen. Of zij kunnen hun aandacht nog niet bij een verhaal houden of gericht met spel of werk bezig zijn.

Omgaan met epilepsie bij kleuters

Kleuters met epilepsie hebben vaak wat meer tijd nodig om zich de leervoorwaarden voor groep 3 eigen te maken. Het ‘gerommel in hun hoofd’, wat veroorzaakt wordt door de epilepsie, verstoort de normale ontwikkeling. Rijping in de hersenen verloopt echter stap voor stap. Het is belangrijk dat er tijd en ruimte is voor dit proces, omdat elke stap gemaakt moet worden. Dit betekent dat kinderen de tijd moeten krijgen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Een onderwijskundig begeleider kan met gerichte observatie en eventueel aanvullend onderzoek een beter beeld bieden van de ontwikkeling. Ook kan de begeleider gerichte adviezen geven over hoe ouders en leerkrachten de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren.

Een extra jaar in de kleuterklas

In het basisonderwijs is het niet gebruikelijk om kleuters te laten doubleren in groep 2. Een extra jaar in die groep voegt voor veel kinderen niet veel toe. Voor kinderen met epilepsie kan het overdoen van groep 2 juist wel zinvol zijn. In het extra jaar krijgen zij de kans om zich verder te ontwikkelen. Dan kunnen ze goed toegerust en voldoend aan de leervoorwaarden beginnen aan groep 3. Dit vergroot hun kansen op succes in die groep en het vervolg van de basisschool.

Auteur

Ria Koerhuis

Ambulant onderwijskundig begeleider

Het plotseling ontstaan van epilepsie kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Het helpen verwoorden van de hulpvragen van de leerling en het bieden van de juiste begeleiding heeft een positieve invloed op het functioneren van de leerling.

Lees ook