Concentratie

Leerlingen met epilepsie en het speciaal basisonderwijs

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Reguliere basisscholen bieden daarom zorg op maat voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees verder

Begeleiding voor een leerling met epilepsie én haar leerkrachten

Voor veel jonge kinderen lijkt het leren op school vanzelf te gaan.

Lees verder