Presentatie

Het effect van klassenvoorlichting over epilepsie in het VO

De overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is een grote stap. Zeker voor leerlingen met epilepsie.

Lees verder