Carola Bol

Carola Bol

Ambulant onderwijskundig begeleider

In mijn werk staat de leerling met epilepsie altijd centraal. Samenwerken in een multidisciplinair team van neuroloog, maatschappelijk werk en de neuropsycholoog maakt dat we samen snel helder krijgen hoe we de leerling met epilepsie het beste kunnen helpen.

Lees mijn artikelen

Blog

Epilepsie, gedragsproblemen en een taalachterstand

Sommige kinderen met epilepsie laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen en lastig te hanteren is.