Marieke van der Lende

Marieke van der Lende

Ambulant onderwijskundig begeleider

Met veel plezier werk ik voor kinderen met epilepsie. Door oprecht te luisteren naar de hulpvragen van deze kinderen, hun ouders en betrokken leerkrachten ontstaat (h)erkenning en zo brengen we de behoeften van alle partijen in kaart. Daarna volgen dan als vanzelf de beste oplossingen.

Lees mijn artikelen

Blog

Samenwerking van alle betrokkenen biedt oplossingen voor kinderen met epilepsie

Als kinderen met epilepsie tegen problemen aanlopen tijdens hun schoolcarrière, is het van belang dat alle betrokken partijen goed met elkaar samenwerken om een oplossing te vinden.