Samenwerking van alle betrokkenen biedt oplossingen voor kinderen met epilepsie

Als kinderen met epilepsie tegen problemen aanlopen tijdens hun schoolcarrière, is het van belang dat alle betrokken partijen goed met elkaar samenwerken om een oplossing te vinden. In het geval van Stijn is dit goed zichtbaar. Stijn is gedurende twee maanden opgenomen geweest in de epilepsiekliniek van SEIN Zwolle. Daar heeft hij de diagnose ESES (Electrical Status Epilepticus during Sleep) gekregen. Dit is een aandoening die bij Stijn, de helft van een tweeling, ernstige gevolgen heeft voor zijn gedrag. Het is een verdrietige periode voor de ouders en het gezin.

Stijn terug naar school

De ouders van Stijn zijn hun zoon “kwijt”, hij is zichzelf kwijt en het gezin is ontredderd. Stijn zal verder worden behandeld in het UMCG en zal in de tussentijd ook weer “gewoon” naar zijn eigen school moeten. Zijn betrokken, lieve leerkracht wil dit graag proberen, omdat ze altijd goed contact had met Stijn. Al snel blijkt echter dat de problemen met Stijn zo groot zijn, dat hij niet meer goed kan functioneren in de klas. Na observaties komen we tot de conclusie dat, hoezeer we het Stijn ook gunnen om in zijn eigen vertrouwde omgeving naar school te gaan, dit nu niet mogelijk is.

Eén leerling, één doel

Daar zitten we dan: ouders, drie medewerkers van de school, de ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband, de gemeente, de schoolarts, de maatschappelijk werker van SEIN en ik van het LWOE. Samen moeten we de situatie bespreken en uitzoeken wat voor Stijn een goede toekomst zal zijn. Het verdriet bij de ouders is voelbaar en de warme ondersteuning van de school zichtbaar. Het is zwaar voor ouders om tijdens de zoektocht naar hun kind ook nog eens te moeten zoeken naar een goede plek op school.

Samenwerking biedt de oplossing

Door de snelle en efficiënte samenwerking van alle betrokken partijen is het voor Stijn mogelijk gemaakt dat hij iedere dag naar een dagbestedingsplek gaat, terwijl de behandeling voor zijn epilepsie is ingezet. De eerste die meteen bij Stijn op bezoek komt als hij naar de gespecialiseerde dagopvang gaat, is zijn leerkracht. Binnenkort gaat Stijn een paar dagdelen naar een school voor langdurig zieke kinderen, een school voor speciaal onderwijs. We hopen dat hij zich daar, met hun inzet en begeleiding, snel thuis zal voelen.

Dankzij samenwerking van verschillende instanties, ieder vanuit de eigen discipline, hebben we op een snelle manier ondersteuning kunnen bieden aan Stijn en zijn ouders. Ik ben blij dat ik daar als onderwijskundig begeleider van het LWOE aan bij heb kunnen dragen!

Auteur

Marieke van der Lende

Ambulant onderwijskundig begeleider

Met veel plezier werk ik voor kinderen met epilepsie. Door oprecht te luisteren naar de hulpvragen van deze kinderen, hun ouders en betrokken leerkrachten ontstaat (h)erkenning en zo brengen we de behoeften van alle partijen in kaart. Daarna volgen dan als vanzelf de beste oplossingen.

Lees ook