Video Url

Animatie: Het LWOE uitgelegd in 77 seconden

Ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.

In deze animatie wordt kort uitgelegd waarom ouders van kinderen met epilepsie die leer- en of gedragsproblemen laten zien zich rechtstreeks kunnen richten op het LWOE. Dat geldt ook voor (para)medici, leerkrachten en jongeren zelf.

Lees ook