Een computerspel als hulpmiddel voor leerlingen met epilepsie

Braingame Brian is een trainingsprogramma in de vorm van een computerspel waarbij drie executieve functies worden getraind: werkgeheugen, inhibitie en (cognitief) switchen. Het programma is bedoeld voor gemiddeld begaafde kinderen van acht tot twaalf jaar met AD(H)D. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten van de Braingame Briantraining bij deze doelgroep een positieve invloed hebben.

Werkgeheugen, inhibitie en switchen tussen taken trainen

De verwachting is dat dit computerspel ook een goede training is voor kinderen met epilepsie. Het komt namelijk veel voor dat kinderen met epilepsie problemen hebben met het werkgeheugen, inhibitie en het schakelen tussen verschillende taken. Het LWOE neemt daarom deel aan een wetenschappelijk onderzoek om te onderzoeken in hoeverre Braingame Brian kinderen met epilepsie en aandacht- en geheugenproblemen kan helpen.

Meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid door Braingame Brian

Voor het onderzoek testte ik als onderwijskundig begeleider het trainingsprogramma met een twaalfjarige leerling. In overleg met de school doorliep hij de game in zijn rustige thuissituatie. Tijdens de training bezocht ik de jongen drie keer thuis om de start en de voortgang van het spel te begeleiden. De start was voor hem niet makkelijk, vooral de switchtaken waren frustrerend. Des te leuker werd het toen hij meer vat kreeg op het computerspel. De ouders geven aan dat hun zoon op een aantal gebieden vooruitgang boekte. Zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid namen tijdens de training toe.

Begeleiding op afstand

In de tussentijd verhuisde de leerling naar het buitenland. Ik vond het erg fijn dat ik desondanks de begeleiding kon voortzetten en dat mijn leerling het programma met succes kon afronden. Dat is het grote voordeel van computergames. Die kunnen ook op afstand worden begeleid.

Auteur

Hetty van Opzeeland

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider

Lees ook