Epilepsie en de overgang naar het voortgezet onderwijs

“Ik ben Albert. Volgend schooljaar ga ik van de basisschool naar de middelbare school. Ik heb er nog niet zoveel zin in, omdat ik last heb van mijn epilepsie. Ik heb een vorm van epilepsie die soms zichtbaar is, maar vaak ook niet. De dokter zegt dat ik ESES (Electric Status Epilepticus in Slowsleep) heb en dat deze epilepsie vooral ’s avonds en ’s nachts extra actief is.”

Vermoeidheid

Alberts epilepsie heeft een grote invloed op zijn functioneren. Door zijn epilepsiesyndroom komt hij bijna nooit in een diepe slaap. Hierdoor heeft hij veel last van vermoeidheid, zelfs al aan het begin van de schooldag. In de loop van de week neemt zijn vermoeidheid toe. Albert wil daarom niet naar een school met veel trappen. Door veel traplopen zal het nog erger worden en de lift is vaak alleen bedoeld voor de leerkrachten.

Een goede start in het voortgezet onderwijs

Het is van belang dat er een soepele overgang plaatsvindt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De moeder van Albert maakt zich hier zorgen over. Ze is goed bekend met de aandoening van haar zoon en wil graag ondersteuning van het LWOE bij het kennismakingsgesprek op de nieuwe school. Op de basisschool heeft ze namelijk gemerkt dat er door de begeleiding vanuit het LWOE meer begrip ontstaat bij leerkrachten. Kennisoverdracht door een deskundige wordt vaak goed ontvangen en geaccepteerd. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Albert een goede start maakt in het voortgezet onderwijs.

Oplossingen voor Albert

Kort na de aanmelding geeft de zorgcoördinator van de nieuwe school aan graag te willen overleggen. De school is nog weinig bekend met epilepsie en wil meer weten over de mogelijke gevolgen ervan. Als onderwijskundig begeleider ga ik mee naar het eerste gesprek en geef ik adviezen waardoor de school rekening kan houden met de vermoeidheid van Albert. We bespreken bijvoorbeeld of hij een liftpas kan krijgen. Ook zoeken we naar een oplossing voor de zware boekentas, zoals een extra set boeken of digitaal lesmateriaal. Alberts ouders overwegen bovendien om een elektrische fiets voor hem aan te schaffen, zodat hij dagelijks de acht kilometer naar school kan fietsen en daarna nog energie over heeft.

Door de informatie van het LWOE over deze specifieke vorm van epilepsie, kan de school de extra ondersteuning goed laten aansluiten bij de zorgvraag van Albert.

Auteur

Jasper Beekhuis

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider

"De epilepsie en de gevolgen ervan zetten het leven van een leerling en zijn omgeving behoorlijk op zijn kop. Het geeft mij voldoening om dan samen met de leerling, zijn ouders en de school te zoeken naar de juiste hulp bij de betreffende zorgvraag."

Lees ook