Het werk van psychologen bij het LWOE

Het LWOE bestaat uit een groot aantal onderwijskundig begeleiders en een team van gedragswetenschappers ofwel psychologen. De psychologen zijn nauw betrokken bij de begeleiding van leerlingen met epilepsie. Als psycholoog zorg ik er samen met mijn collega’s voor dat de vertaalslag wordt gemaakt vanuit de medische en psychologische invalshoek naar de onderwijspraktijk.  

Gevolgen van epilepsie

Omdat epilepsie verstoringen in de hersenen veroorzaakt, ontwikkelen kinderen met epilepsie zich vaak trager of anders dan andere kinderen. Vaak zien we bij onze leerlingen dat traagheid, aandachtsproblemen of tekorten in de zo geheten executieve functies het voor hen lastiger maakt om regulier onderwijs te volgen. Ook zien we regelmatig dat de epilepsie (indirect) invloed heeft op het sociaal-emotioneel welbevinden of het zelfbeeld van de leerling. 

Onderzoek en advies

Om een leerling met epilepsie de juiste zorg te kunnen bieden op school, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen die epilepsie voor deze specifieke leerling heeft. Een psycholoog kan dit in kaart brengen door (neuro)psychologisch onderzoek te doen. Met dit (neuro)psychologisch onderzoek willen we verhelderen wat de gevolgen van de epilepsie zijn voor het functioneren van de leerling op school. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze onderwijskundig begeleiders goed geïnformeerd zijn over de laatste wetenschappelijke inzichten en kennis over epilepsie. Zodoende kunnen we advies geven aan de onderwijskundig begeleiders, die daardoor meer gerichte ondersteuning kunnen bieden aan de leerling, de ouders en de school.  

Denken in oplossingen in plaats van problemen

Binnen de psychologie wordt vaak in stoornissen gedacht. Omdat leerlingen alleen hulp krijgen als ze een duidelijke diagnose hebben, voelen psychologen zich steeds vaker genoodzaakt om zo’n diagnose te stellen. Het LWOE brengt de problemen van leerlingen in kaart, maar richt zich daarnaast met name op wat kinderen juist wel goed kunnen. Ook leerkrachten vinden de focus op de mogelijkheden boeiender dan kijken naar wat niet kan.

Auteur

Marieke Wijnans

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider

Lees ook