Rekenproblemen bij leerlingen met epilepsie

Rens zit in groep 5 van de basisschool en heeft epilepsie. Hij heeft veel moeite met rekenen en vindt dit vak dan ook niet leuk. Als onderwijskundig begeleider van het LWOE heeft zijn school mij om advies gevraagd over hoe we Rens het plezier in het rekenen terug kunnen geven.   

Starten met onderwijskundige begeleiding

Als een leerling met epilepsie wordt aangemeld voor onderwijskundige begeleiding, volgt er zo snel mogelijk een afspraak voor een klassenbezoek met een observatie en een gesprek met het kind. Aansluitend vindt er een gesprek plaats met alle betrokkenen op school, waarvoor ook de ouders zijn uitgenodigd. Zo startte ik ook de begeleiding van Rens.   

Een gesprek over leuke en lastige onderwerpen

Tijdens het gesprek met Rens hadden we het over zijn hobby’s, dingen waar hij goed in is en die hij leuk vindt. Zo had hij laatst een voetbaltoernooi gewonnen en logeert hij graag bij zijn opa en oma. Wat hij moeilijk vindt en andere onderwerpen waarover hij niet zo gemakkelijk praat, kwamen ook aan bod. Hij vertelde bijvoorbeeld over een ruzie met zijn vrienden en dat hij het vervelend vindt als hij op school een epileptische aanval krijgt. Kinderen vanaf negen á tien jaar kunnen vaak haarfijn vertellen wat ze goed en minder goed kunnen en kennen. Als je doorvraagt geven ze vaak zelf aan wat ze lastig vinden op school. Zo krijgt Rens zijn rekentaak nooit af. De tafels onthouden vindt hij moeilijk en het oproepen van een antwoord van een tafelsom duurt vaak lang. De zo geheten ‘Tempo Toets’ vindt hij dan ook vervelend: “De andere kinderen weten het wel en ook veel sneller!”

Rekenproblemen bij leerlingen met epilepsie

Rekenproblemen komen bij kinderen met epilepsie regelmatig voor. Zij hebben daarbij vaak moeite met aandacht en concentratie. Ook tempo- en geheugenproblemen worden vaak gemeld. Het is frustrerend voor een leerling als hij een bepaalde tafel thuis heel goed heeft geoefend, maar vervolgens op school de bewuste tafel niet meer zo snel kan oproepen of erger nog, helemaal is vergeten. Dit gebeurt vaak bij kinderen met epilepsie. Hierdoor kan de rekenmotivatie flink dalen.

Oplossingen voor rekenproblemen bij epilepsie

Om de rekenproblemen en het afnemen van de rekenmotivatie tegen te gaan, geef ik leerkrachten adviezen en proberen we te komen tot afspraken voor de begeleiding in de klas. Zo neemt de stress bij de leerling af wanneer hij een tafelkaart krijgt waarop hij kan ‘spieken’. Ook het afbakenen van de oefenstof kan een oplossing zijn. Het kind heeft immers meer bedenktijd en soms ‘opzoektijd’ nodig. Van de drie rijtjes sommen maakt de leerling bijvoorbeeld van elk rijtje de laatste drie sommen. Door de laatste sommen van de rijtjes te maken, voelt het alsof ‘alles af’ is, en dat motiveert! Wanneer binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) wordt genoteerd dat een leerling hulpmiddelen, zoals een tafelkaart, nodig heeft, zijn deze ook toegestaan tijdens de CITO-toetsen.

Leerlingen met geheugen-, tempo en automatiseringsproblemen kunnen goed geholpen worden met een geheugensteuntje. Een tafelkaart, kladblaadje en ‘spiekboekje’ hebben Rens geholpen om weer meer zin te krijgen in rekenen.

Om privacy redenen is in dit blog een fictieve naam gebruikt.

Lees ook