Ondersteuning

Het belang van goede begeleiding en samenwerking voor leerlingen met epilepsie

Demy is een havo 3-leerling met epilepsie. De epilepsie en de medicatie die Demy hiervoor kreeg, hadden een grote invloed op haar functioneren als persoon.

Lees verder

Ondersteuning van het samenwerkingsverband voor leerlingen met epilepsie 

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Zo werk ik geregeld samen met het Samenwerkingsverband Unita.

Lees verder

Begeleiding voor een leerling met epilepsie én haar leerkrachten

Voor veel jonge kinderen lijkt het leren op school vanzelf te gaan.

Lees verder

Ambulant onderwijskundige begeleiding van kinderen met epilepsie

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het tijdschrift 'Epilepsie, periodiek voor professionals', het kwartaalblad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.

Lees verder