Ondersteuning van het samenwerkingsverband voor leerlingen met epilepsie 

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Zo werk ik geregeld samen met het Samenwerkingsverband Unita. Dit samenwerkingsverband maakt het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een extra zorgbehoefte. Voor de leerling met epilepsie weten ze mij te vinden en daar ben ik blij om. Daarnaast is het fijn dat het samenwerkingsverband duidelijke richtlijnen heeft voor de leerling met een extra zorgbehoefte.

Leerling uit groep 3 met absences

Ik begeleid Madelief, een leerling van groep 3 op een school in Naarden. Madelief heeft last van absences en met medicatie is zij nog niet geheel aanvalsvrij. Qua leerstofaanbod en verwerking is het tempo in de groep hierdoor te hoog voor haar. Dit zorgt ervoor dat haar zelfvertrouwen in eigen kunnen afneemt en plaatsmaakt voor onzekerheid. Alle andere leerlingen steken sneller hun vinger op en zijn sneller klaar met hun werk dan Madelief.  

Hulp voor Madelief dankzij het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband heeft voor Madelief een Arrangement Plus toegekend. Dit is bedoeld voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen die de basisondersteuning van het samenwerkingsverband overstijgen. Hierdoor krijgt Madelief nu vier keer per week extra begeleiding van remedial teacher Marja. Zij bekijkt op leerstofgebied, samen met de leerkracht, welke aanpassingen wenselijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld overlegd over het reduceren van de hoeveelheid verwerkingsstof.  

Steun en toeverlaat

Wat heel belangrijk blijkt, is dat Marja daarnaast een soort “steun en toeverlaat” is voor Madelief. Voor al haar vragen en onzekerheden kan Madelief bij haar terecht. Hierdoor groeit Madeliefs besef van eigen kunnen en gaat ze weer met plezier naar school. Met het grote vertrouwen: Marja helpt mij en dan komt het goed!  

Zelfvertrouwen en epilepsie

Mijn ervaring is dat het zelfvertrouwen van leerlingen met epilepsie echt in zwaar weer terecht kan komen. Door de epilepsie wordt het vanzelfsprekende, positieve vertrouwen in eigen kunnen aangetast en maakt het plaats voor onzekerheid. Dit heeft zijn weerslag op het leervermogen, maar zeker ook op het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling.  

Mogelijkheden voor ondersteuning per samenwerkingsverband

Madelief heeft het geluk dat, via de organisatie van het samenwerkingsverband, de extra begeleiding goed gerealiseerd en uitgevoerd kan worden. Ik realiseer me dat dit een vrij luxe situatie is.  Niet ieder samenwerkingsverband biedt namelijk dezelfde ondersteuningsmogelijkheden. Voor ouders is het daarom zeker de moeite waard om goed te informeren en de mogelijkheden goed af te stemmen met de intern begeleider van het basisonderwijs of de zorgcoördinator van het voortgezet onderwijs.

Auteur

Elma van Doorn

Ambulant onderwijskundig begeleider

Centraal staat voor mij altijd de kleuter, het basisschoolkind, de puber met epilepsie. Ik kijk door jarenlange ervaring met 'epilepsie-ogen' en ben voor de behandelend neuroloog zijn ogen en oren buiten het ziekenhuis.

Lees ook