Elma van Doorn

Elma van Doorn

Ambulant onderwijskundig begeleider

Centraal staat voor mij altijd de kleuter, het basisschoolkind, de puber met epilepsie. Ik kijk door jarenlange ervaring met 'epilepsie-ogen' en ben voor de behandelend neuroloog zijn ogen en oren buiten het ziekenhuis.

Lees mijn artikelen

Blog

Leerlingen met epilepsie en het speciaal basisonderwijs

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Reguliere basisscholen bieden daarom zorg op maat voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Blog

Ondersteuning van het samenwerkingsverband voor leerlingen met epilepsie 

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Zo werk ik geregeld samen met het Samenwerkingsverband Unita.