Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs

Epilepsie heeft invloed op het schoolse functioneren en welbevinden van een kind. Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is het heel belangrijk om betrokken docenten goed te informeren.

Wat is nodig om een kind zich veilig te laten voelen op het voortgezet onderwijs? Hoe kunnen we het voortgezet onderwijs beter laten aansluiten op de oude veilige basisschool? Bij de overgang naar vervolgonderwijs zijn heden, verleden en toekomst enorm van belang.

Kennis overdragen
Het is verstandig de nieuwe school zo goed mogelijk in te lichten over de impact die epilepsie al die jaren heeft gehad op het functioneren van een leerling. Om de kennis over de epilepsie en hoe hier mee om te gaan over te dragen, en hierbij evt. te leren van fouten uit het verleden. Ervaringen met het kind op de basisschool zijn hierbij zeer belangrijk.

Samen met ouders
Om de overgang van een leerling zo goed mogelijk te laten verlopen, besluit ik met ouders een presentatie te geven aan betrokken docenten. Dat doen we samen, moeder en ik, want niemand kent zijn eigen kind beter dan de ouder. Die ervaringsdeskundigheid heeft een duidelijke meerwaarde.

Onderwijs afstemmen
Ik neem het inhoudelijk deel voor mijn rekening en sla de brug tussen de medische problematiek en het onderwijs. Ik leg uit hoe we het onderwijs op de juiste wijze kunnen afstemmen. De opzet die ik voor de presentatie maakte, heb ik een week eerder naar de ouders van de leerling gestuurd. Voorafgaand aan de presentatie bespreken we die en maken aanpassingen, zodat we samen helemaal achter het verhaal staan.

Meer begrip
Moeder en ik vullen elkaar aan. We bereiken dat iedere docent direct veel meer begrip heeft voor de leerling en ook inhoudelijk weet hoe hij of zij moet handelen. Het kind gaat hierdoor beter functioneren, vindt meer rust en ervaart meer zekerheid. Elke docent weet wat hij of zij moet doen bij eventuele aanvallen en kan de juiste ondersteuning bieden bij het leren van de lesstof of het verwerken van de les.

Claudette van Gaal, onderwijskundig begeleider