Als kleuter met epilepsie starten in het basisonderwijs

Epilepsie op kleuterleeftijd kan invloed hebben op de start in het basisonderwijs. In deze periode maakt het kind op veel gebieden (motorisch, cognitief, sociaal, spraaktaal) een snelle ontwikkeling door. Epilepsie in deze periode kan de rijping van de hersenen en daarmee de ontwikkeling van het kind verstoren of vertragen.

De eerste levensjaren van het kind zijn belangrijk voor de rijping van de hersenen. Kinderen met epilepsie kunnen bij aanvang in het basisonderwijs vertraging of achterstand in de ontwikkeling vertonen. Zij hebben moeite met het maken van puzzels en spelen met andere ontwikkelingsmaterialen. Of zij kunnen nog niet hun aandacht houden bij een verhaal of gericht met spel of werk bezig zijn.

Eerlijke kansen voor kleuters
Kinderen met epilepsie hebben vaak wat meer tijd nodig om zich de leervoorwaarden voor groep drie eigen te maken. ‘Gerommel in hun hoofd’ verstoort de normale ontwikkeling. Rijping in de hersenen verloopt echter stap voor stap. Het proces laat zich niet versnellen, elke stap moet worden gemaakt. Dit betekent dat kinderen de tijd moeten krijgen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Epilepsie en ontwikkeling
Met gerichte observatie en eventueel aanvullend kleuterontwikkelingsonderzoek kan een onderwijskundig begeleider een beter beeld bieden van de ontwikkeling. Ook kan de begeleider gerichte adviezen geven hoe ouders en leerkrachten de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren.

Doubleren in groep twee
In het basisonderwijs is de trend om kleuters niet te laten doubleren in groep twee. Een extra jaar in die groep zou niet veel toevoegen. Voor een deel van de kinderen klopt dit. Voor kinderen met epilepsie kan doubleren juist wel zinvol zijn. In het extra jaar krijgen zij de kans om zich verder te ontwikkelen. Dan kunnen ze, goed toegerust en voldoend aan de leervoorwaarden, beginnen aan groep drie. Dit vergroot hun kansen op succes in die groep en het vervolg van de basisschool.

Ria Koerhuis, onderwijskundig begeleider