Epilepsieleerling met een gemiddeld IQ en problemen op school

Kinderen met epilepsie kunnen ondanks een gemiddeld IQ specifieke cognitieve problemen hebben die ervoor zorgen dat het leren lastig gaat. Er zijn dan meer problemen op school dan we op basis van hun intelligentie zouden verwachten. Onwetendheid en gebrek aan kennis over epilepsie op school kan bijdragen aan deze problemen.

Vmbo-tl-leerling met lokalisatiegebonden epilepsie

Jasper is een leerling in de eerste klas van het vmbo-tl. Hij heeft lokalisatiegebonden epilepsie in de frontale hersenkwab. Hij heeft een gemiddelde intelligentie, maar de plek van zijn epilepsie heeft effect op vaardigheden zoals organisatie, planning en zijn concentratievermogen. Zijn uitval op school werd versterkt door het gebruik van meerdere medicijnen en de vele aanvallen.

Problemen op school

Jasper had met name moeite met het bewaren van overzicht. Hij werd snel afgeleid waardoor zijn tempo veel lager lag dan dat van zijn klasgenoten. Soms handelde hij zeer impulsief. Dit maakte hem onzeker en deze spanning zorgde ervoor dat hij weer meer aanvallen kreeg. De vermoeidheid na een aanval leidde tot slechtere schoolprestaties. Bovendien had Jasper dyslexie, wat de situatie nog complexer maakte. Alle ingrediënten leken aanwezig te zijn om in de eerste klas te blijven zitten.

Handelingsgerichte aanpak

Om de kans om over te gaan naar het tweede jaar zoveel mogelijk te vergroten, heb ik als onderwijskundig begeleider samen met Jasper onderzocht welke zaken hem konden helpen om zijn taken en verantwoordelijkheden op school wel voor elkaar te krijgen. Dit resulteerde in de onderstaande actielijst: 

  • alle aantekeningen en toetsen worden digitaal aangeleverd;
  • alle docenten vragen extra na bij Jasper of hij alles heeft begrepen; 
  • Jasper krijgt een vaste plaats voorin de klas om contact met iedere docent mogelijk te maken;
  • Jasper krijgt extra tijd bij toetsen;
  • er wordt één keer per week een vast overleg gepland met de zorgcoördinator om de planning en de toetsen door te nemen;
  • Jasper gaat naar faalangsttraining. 

Naast het opstellen van de actielijst heb ik aan betrokken docenten voorlichting gegeven over epilepsie en het gebruik van medicatie, om meer begrip te kweken voor de gevolgen op school. Jaspers schoolresultaten verbeterden hierdoor aanzienlijk en hij is uiteindelijk doorgestroomd naar de tweede klas van het vmbo-tl.

Om privacy redenen is in deze blog een fictieve naam gebruikt.  

Auteur

Corry van Voorst

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider

Lees ook