Intelligentie

Het belang van een oplossingsgerichte aanpak voor leerlingen met epilepsie

Kyra heeft een bovengemiddeld IQ en kan hierdoor starten op de havo in het regulier onderwijs.

Lees verder

Epilepsie, gedragsproblemen en een taalachterstand

Sommige kinderen met epilepsie laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen en lastig te hanteren is.

Lees verder

Epilepsieleerling met een gemiddeld IQ en problemen op school

Kinderen met epilepsie kunnen ondanks een gemiddeld IQ specifieke cognitieve problemen hebben die ervoor zorgen dat het leren lastig gaat.

Lees verder